Articles

 การใช้คำสั่ง tar ของ linux เพื่อ บีบอัดไฟล์ แตกไฟล์

tar เป็นคำสั่งใน linux ที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์หรือไดเรกทอรีให้เป็นไฟล์เดียว ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง....

 วิธีค้นหา File ขนาดใหญ่ใน Linux Server

Server Admin หลายท่านคงเคยเจอปัญหา File ขนาดใหญ่ที่บางครั้งอาจซ่อนอยู่ใน Directory ของ User...