การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า อายุของโดเมนเนมนั้นจะหมดอายุ


เมื่อโดเมนนั้นหมดอายุแล้วระบบ Back Order จะทำการจดทะเบียน เพื่อให้โดเมนเป็นของเราทันทีที่หมดอายุ

การ Back Order Domain ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า Domain ชื่อที่เราต้องการ Back Order นั้น จดทะเบียนอยู่กับ Registrar รายใด ด้วยการ whois


หากทราบแล้ว เราค่อยใช้บริการ Back Order Service ของ Registrar นั้นๆ เนื่องจากก่อนที่ โดเมนที่หมดอายุจะถูกลบออกจากระบบ Registrar ของ Domain เองจะสามารถจดทะเบียนโดเมนในครอบครองนั้นได้ก่อนครับ


แต่หากว่า Domain นั้นถูกจดทะเบียนอยู่กับ Registrar ที่ไม่มี Back Order Service ให้บริการ


ท่านก็สามารถเลือกผู้ให้บริการ Back Order ที่มีชื่อเสียงได้ดังต่อไปนี้ครับ
- godaddy.com
- enom.com
- name.com
- namejet.com
- pool.com
- snapnames.com


ทาง HostAtom เองไม่มีบริการ Back Order สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครับ เนื่องจากการ Back Order มีความไม่แน่นอน ระยะเวลาไม่ตายตัว รวมถึงไม่สามารถให้คำตอบกับลูกค้าได้ว่า เจ้าของโดเมนเดิมจะทำการต่ออายุโดเมนนั้นหรือไม่ และลูกค้าที่ใช้บริการจะสามารถครอบครองโดเมนที่ทำการ Back Order ไว้ได้เมื่อไหร่ครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....