วิธีการย้ายโดเมนใน Registrar เดียวกัน (DirectI Internet Solution)

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน


โดย Registrar เดิมที่ใช้งานอยู่ต้องเป็น DirectI Internet Solution ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการ Whois


1. Login เข้าสู่ Domain Control Panel ของเราที่ http://manage.hostatom.com

Domain Control Panel Login2. กรอกชื่อโดเมนของคุณ ที่คุณต้องการย้ายผู้ให้บริการ แล้วเลือกบริการ Domain Registration Service ดังรูป

Domain Control Panel Login3. คลิก "Move Services"

Domain move service4. Customer Id และ Customer Username (อีเมล์) ของที่ใหม่ แล้วคลิก "Move Services to New Customer Control Panel"

Domain Move Service5. จากนั้นระบบจะส่ง Email ไปหาท่านเพื่อ ให้ยืนยันการย้ายผู้ให้บริการ เมื่อคลิกยืนยันแล้ว ขั้นตอนการย้ายผู้ให้บริการก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้...