วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันไวรัสประเภทสปายแวร์ และมัลแวร์ โดยโปรแกรมจะทำการสแกนเพื่อตรวจสอบสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณทันทีเมื่อทำการติดตั้งเสร็จ


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ได้ที่เว็บไซต์ https://www.malwarebytes.org/ โดย เลือกที่เมนู Free Version Download

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ไฟล์ mbam-setup-2.0.2.1012.exe ดังภาพ จากนั้น รันไฟล์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware3. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware4. เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมการติดตั้ง คลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware5. คลิก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลง และคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware6. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware7. เลือกติดตั้ง Shortcuts ที่โฟลเดอร์ Start Manu หากไม่ต้องการให้ติ๊ก don't create a Start Manu folder จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware8. ติ๊กเลือก Create a desktop icon หากต้องการสร้างไอคอนที่หน้า Desktop และคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware9. เข้าสู่หน้าต่าง พร้อมสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware และคลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware10. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware11. การติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณติ๊กเลือกเฉพาะ Launch Malwarebytes Anti-Malware เท่านั้น จากนั้นคลิก Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware12. โปรแกรม Malwarebytes จะถูกเปิดขึ้น และทำการอัพเดรตเวอร์ชั่นฐานข้อมูลไวรัสอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นให้คุณคลิก Scan Now

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware13. โปรแกรมจะทำการสแกนสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware14. โปรแกรมจะแสดงรายการที่ตรวจพบ และคลิก Apple Actions

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware15. สปายแวร์ หรือมัลแวร์ที่ตรวจพบจะถูกลบออก ให้คุณคลิก Yes ระบบจะดำเนินการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน

คุณสามารถเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

เพิ่มความปลอดภัย Website Joomla ด้วยการเปลี่ยน Username Admin

ปกติแล้วค่ามาตรฐานของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด Administrator ของ Joomla จะเป็น username : admin...

เพิ่มความปลอดภัยให้กับ Website Joomla ของคุณ

เปลี่ยน Database Prefix ก่อนการติดตั้งให้เปลี่ยน Database Prefix จาก jos_...

วิธียกเลิกการตั้งค่าความปลอดภัยของ Apache Mod Rewrite

หากคุณประสบปัญหาเว็บไซต์ทำงานผิดปกติ สาเหตุอาจเป็นเพราะ Script...

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

Joomla เป็น Opensource CMS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้ตกเป็นเป้าของผู้ไม่ประสงค์ดี...