วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันไวรัสประเภทสปายแวร์ และมัลแวร์ โดยโปรแกรมจะทำการสแกนเพื่อตรวจสอบสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณทันทีเมื่อทำการติดตั้งเสร็จ


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ได้ที่เว็บไซต์ https://www.malwarebytes.org/ โดย เลือกที่เมนู Free Version Download

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ไฟล์ mbam-setup-2.0.2.1012.exe ดังภาพ จากนั้น รันไฟล์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware3. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware4. เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมการติดตั้ง คลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware5. คลิก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลง และคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware6. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware7. เลือกติดตั้ง Shortcuts ที่โฟลเดอร์ Start Manu หากไม่ต้องการให้ติ๊ก don't create a Start Manu folder จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware8. ติ๊กเลือก Create a desktop icon หากต้องการสร้างไอคอนที่หน้า Desktop และคลิก Next

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware9. เข้าสู่หน้าต่าง พร้อมสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware และคลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware10. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware11. การติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณติ๊กเลือกเฉพาะ Launch Malwarebytes Anti-Malware เท่านั้น จากนั้นคลิก Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware12. โปรแกรม Malwarebytes จะถูกเปิดขึ้น และทำการอัพเดรตเวอร์ชั่นฐานข้อมูลไวรัสอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นให้คุณคลิก Scan Now

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware13. โปรแกรมจะทำการสแกนสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware14. โปรแกรมจะแสดงรายการที่ตรวจพบ และคลิก Apple Actions

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware15. สปายแวร์ หรือมัลแวร์ที่ตรวจพบจะถูกลบออก ให้คุณคลิก Yes ระบบจะดำเนินการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

เพิ่มความปลอดภัย Website Joomla ด้วยการเปลี่ยน Username Admin

ปกติแล้วค่ามาตรฐานของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด Administrator ของ Joomla จะเป็น username : admin...

เพิ่มความปลอดภัยให้กับ Website Joomla ของคุณ

เปลี่ยน Database Prefix ก่อนการติดตั้งให้เปลี่ยน Database Prefix จาก jos_...

Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php

ให้สร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ข้อความด้านล่างนี้ลงไปครับ จากนั้นนำไฟล์นี้ไปวางไว้ที่ public_html...

วิธีเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน

คุณสามารถเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

วิธียกเลิกการตั้งค่าความปลอดภัยของ Apache Mod Rewrite

หากคุณประสบปัญหาเว็บไซต์ทำงานผิดปกติ สาเหตุอาจเป็นเพราะ Script...