การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Customer Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี 1and1.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com3. คลิก Manage Domains

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com4. สร้างซับโดเมนจากโดเมนที่ต้องการสร้างเนมเซิฟเวอร์ โดยการคลิกที่ New และเลือก Create Subdomain

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก OK

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com6. ดำเนินตามขั้นตอนอีกครั้งสำหรับกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่ 2

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com7. เมื่อกำหนดค่าซับโดเมนเรียบร้อยแล้ว ทำการกำหนดค่า IP address โดยการเลือก Subdomain จากนั้นคลิก DNS และเลือก Edit DNS Settings

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com8. ในส่วนของ Advanced DNS Settings ทำการติ๊กเลือก Other IP address และกำหนดค่า IP address จากนั้นคลิก OK

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com9. ระบบจะแจ้งยืนยันการตั้งค่า DNS จากนั้นคลิก Go To Overview

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com10. ดำเนินตามขั้นตอนอีกครั้งสำหรับกำหนดค่า IP address ที่ 2

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com11. เลือกโดเมนเนมที่คุณต้องการสร้าง Private Nameserver จากนั้นคลิก DNS และเลือก Edit DNS Settings

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com12. ในส่วนของ Basic DNS Settings เลือก My name server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com13. ในส่วนของ Advanced DNS Settings ระบุซับโดเมนที่คุณได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ดังภาพ จากนั้นคลิก OK

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com14. เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.comWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....