การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี NameCheap.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login Now!

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com2. คลิกแท็บ My Account และเลือก Account Information จากนั้นคลิกที่ View ของเมนู Number of domains in your account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com4. ในส่วนของ Advanced Options ทำการคลิกที่ Nameserver Registration

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์และไอพีแอดเดรส และคลิก Add Nameservers

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com6. เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com


หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...