การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DynaDot.com ของคุณ จากนั้นคลิก Sign in

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com2. ในส่วนของ Quick Link ทำการคลิก Domain Names

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com3. เลือกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิก Set Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com4. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Enter Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com5. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....