การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DynaDot.com ของคุณ จากนั้นคลิก Sign in

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com2. ในส่วนของ Quick Link ทำการคลิก Domain Names

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com3. เลือกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิก Set Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com4. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Enter Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com5. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการย้ายโดเมนใน Registrar เดียวกัน (DirectI Internet Solution)

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน โดย Registrar เดิมที่ใช้งานอยู่ต้องเป็น...

การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า...