การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้บัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com2. คลิกที่ Select ในส่วนของ Manage Registered Domain Names.

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com4. คลิก Edit Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com5. .ในส่วนของ Add Name Server ทำการกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Add

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com6. หลังจากนั้นทำการลบเนมเซิฟเวอร์เก่าออก โดยการคลิกที่ remove ดังภาพ

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

ข้อควรรู้ก่อนจดโดเมน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน - ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนครับ เพราะเมื่อ...

วงจรอายุของ Domain Name

  1. เริ่มจาก สถานะ Available สถานะนี้ คือ โดเมนเนมนี้ยังว่างอยู่...