การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้บัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com2. คลิกที่ Select ในส่วนของ Manage Registered Domain Names.

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com4. คลิก Edit Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com5. .ในส่วนของ Add Name Server ทำการกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Add

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com6. หลังจากนั้นทำการลบเนมเซิฟเวอร์เก่าออก โดยการคลิกที่ remove ดังภาพ

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จด

ทะเบียนกับ DomainSite.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...