การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. เลือกเมนู การตั้งค่า

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia2. เลือก อีเมลล์+บัญชี

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia3. เลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia4. เลือก ตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia5. ระบุอีเมลล์และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ถัดไป

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia6. เลือกประเภทบัญชีของคุณเป็น อีเมลล์บนอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia7. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia


การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia


การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia8. จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Nokia


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้โทรศัพท์ของคุณ จะสามารถรับ-ส่ง Email ได้แล้ว

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...