วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิก Admin Backup/Transfer

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin2. ในส่วนของ Create Backup ทำการเลือก Users ที่ต้องการ Backup หากต้องการทั้งหมดเลือก All Users หรือต้องการเลือกแค่บาง Users เลือกที่ Selected Users และติ้กในช่อง Users ที่ต้องการ

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin3. กำหนดเวลา Backup ข้อมูล
- Now : หากต้องการ Backup ข้อมูลตอนนี้
- Cron Schedule : คุณสามารถตั้งเวลา Backup ข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการ Backup ระบบจะทำการ Backup อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ Hour : 5 ดังภาพ หมายความว่า ระบบจะทำการ Backup ข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาฬิกาของทุกวัน

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin4. การจัดเก็บข้อมูล Backup
- Local : เมื่อคุณดำเนินการ Backup ข้อมูล ไฟล์ Backup จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ admin_backups ซึ่งแสดงไฟล์เป็นนามสกุล .tar.gz
- FTP : คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล Backup ระหว่างเครื่องได้ โดยผ่านโปรมแกรม FTP

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin5. คุณสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Backup หากต้องการทั้งหมด เลือก All Data หรือต้องการเลือกแค่บางข้อมูลเลือกที่ Selected Data และติ้กในช่องข้อมูลที่ต้องการ

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin6. คลิก Submit

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin7. เริ่มต้นการ Backup ข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนทาง Message System เมื่อดำเนินการ Backup เสร็จสมบูรณ์

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ AdminWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีสร้าง Reseller User

คุณสามารถสร้าง Reseller User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี เปิด/ปิด Safe Mode ให้กับ Website

PHP Safe Mode เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยบน Shared Web Hosting ที่มีผู้ใช้หลายคนบน Server...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการโอนย้าย User ระหว่าง Reseller

คุณสามารถโอนย้าย User ระหว่าง Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีสร้าง และจัดการ Reseller Packages

คุณสามารถสร้าง และจัดการ Reseller Packages ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...