วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิก Manage User Backups

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller2. ในส่วนของ Create Backup ทำการเลือก Users ที่ต้องการ Backup หากต้องการทั้งหมดเลือก All Users หรือต้องการเลือกแค่บาง Users เลือกที่ Selected Users และติ้กในช่อง Users ที่ต้องการ

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller3. กำหนดเวลา Backup ข้อมูล
- Now : หากต้องการ Backup ข้อมูลตอนนี้
- Cron Schedule : คุณสามารถตั้งเวลา Backup ข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการ Backup ระบบจะทำการ Backup อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ Hour : 5 ดังภาพ หมายความว่า ระบบจะทำการ Backup ข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาฬิกาของทุกวัน

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller4. การจัดเก็บข้อมูล Backup
- Local : เมื่อคุณดำเนินการ Backup ข้อมูล ไฟล์ Backup จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ user_backups ซึ่งแสดงไฟล์เป็นนามสกุล .tar.gz
- FTP : คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล Backup ระหว่างเครื่องได้ โดยผ่านโปรมแกรม FTP

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller5. คลิก Submit

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller6. เริ่มต้นการ Backup ข้อมูล และระบบจะแจ้งเตือนทาง Message System เมื่อดำเนินการ Backup เสร็จสมบูรณ์

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งานใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers

Private Nameservers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Nemeserver...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...