วิธีการติดตั้ง Discuz

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด Discuz ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตาม ขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Discuz ได้ที่
http://download.simplemachines.org/


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Discuz เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&sid=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด Discuz ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/discuz/ จากนั้นคลิก ยอมรับข้อตกลง การใช้ งานเว็บบอร์ด Discuz

วิธีการติดตั้ง Discuz6. ตรวจสอบความต้องการของระบบ

วิธีการติดตั้ง Discuzตรวจสอบระบบการเข้าถึงไฟลและโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ขั้นตอนถัดไป

วิธีการติดตั้ง Discuz7. ตั้งค่า UCenter และคลิก ขั้นตอนถัดไป

วิธีการติดตั้ง Discuz8. กรอกรายละเอียดสำหรับตั้งค่าฐานข้อมูล
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อฐานข้อมูลของคุณ
- กรอกชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
- กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูล
- กรอกคำนำหน้าตาราง
- กรอกอีเมลล์ผู้ดูแล

วิธีการติดตั้ง Discuz9. กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
- กรอกชื่อผู้ดูแลระบบ
- กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- กรอกอีเมลล์ผู้ดูแลระบบ


จากนั้นคลิก ขั้นตอนถัดไป

วิธีการติดตั้ง Discuz10. ดำเนินการติดตั้งฐานข้อมูล และสร้างผู้ดูแลระบบ

วิธีการติดตั้ง Discuz11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Discuz สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

วิธีการติดตั้ง Discuz


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "install" เพื่อความปลอดภัยWas this answer helpful?

 Print this Article