วิธีการติดตั้ง MyBB

คุณสามารถติดตั้ง MyBB ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MyBB ได้ที่
http://www.mybb.com/downloads


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม MyBB เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&sid=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด MyBB ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/mybb/install/ จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB6. คลิก Next เพื่อยอมรับข้อตกลงสำหรับการติดตั้งเว็บบอร์ด MyBB

วิธีการติดตั้ง MyBB7. ตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB8. กรอกรายละเอียดสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Engine
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server hostname (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Database Password
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables Prefix
- กำหนด Table Encoding เป็น UTF-8 Unicode


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB9. ขั้นตอนต่อไประบบจะแสดงผลการสร้างตารางในฐานข้อมูล แล้วคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB10. คลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB11. คลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB12. กรอกรายละเอียดสำหรับตั้งค่าบอร์ด
- กรอกชื่อบอร์ดในช่อง Forum name
- กรอก url สำหรับเข้าหน้าบอร์ดในช่อง Forum URL
- กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Website Name
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Contact Email


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB13. กรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email Address


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง MyBB14. เสร็จสิ้นการติดตั้ง MyBB สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

วิธีการติดตั้ง MyBB


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "install" เพื่อความปลอดภัย
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด ตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...