วิธีการติดตั้ง OpenCart

คุณสามารถติดตั้ง OpenCart ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม OpenCart ได้ที่
http://www.opencart.com/index.php?route=download/download


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม OpenCart เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง OpenCart ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/opencart


หน้าเว็บไซต์ของคุณจะแสดง License สำหรับการติดตั้ง จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง OpenCart6. ตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง OpenCart

วิธีการติดตั้ง OpenCart


หมายเหตุ : หากผลการตรวจสอบแสดง Error ในข้อ 3 (Files) ดังภาพ ให้คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ public_html ดังนี้
/config-dist.php >> /config.php
/admin/config-dist.php >> /admin/config.php7. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Driver
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง User
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Database prefix

วิธีการติดตั้ง OpenCart8. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-Mail


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง OpenCart9. เสร็จสิ้นการติดตั้ง OpenCart สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตั้งค่าเว็บไซต์ คลิกที่ Login to your Administration

วิธีการติดตั้ง OpenCartหมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "install" เพื่อความปลอดภัยWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ OpenCart

การส่ง E-Mail ผ่าน OpenCart ช่วยให้คุณสะดวกในส่ง E-Mail...

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง OpenCart ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...