วิธีใช้งาน Service Monitor

คุณสามารถใช้งาน Service Monitor ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดัง


1. คลิกที่ Service Monitor

วิธีใช้งาน Service Monitor ใน Directadmin Control Panel2. คุณสามารถเข้าไปจัดการกับ Service Monitor ได้ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดของ Service ดังนี้
- clamd คือ โปรแกรม antivirus
- directadmin คือ โปรแกรมควบคุม User บน Server สำหรับให้บริการ Web Hsoting
- dovecot คือ โปรแกรมสำหรับให้ user login เข้าใช้บริการอีเมลล์จากภายนอก เช่น outlook tablet โทรศัพท์มือถือ
- exim คือ โปรแกรมจัดการ การรับ-ส่งอีเมลล์
- freshcalm ทำการสแกนไวรัส
- httpd ทำหน้าที่ web server
- mysqld ทำหน้าที่ ฐานข้อมูล
- named ทำหน้าที่ DNS Management
- proftpd ทำหน้าที่ FTP เพื่อ Upload หรือ Download File
- sshd ทำหน้าที่ remote login เพื่อเข้าควบคุมเครื่อง


หมายเหตุ : ก่อนที่จะ Start หรือ Restart Service คุณควรที่จะคลิกที่ Stop Service ก่อนทุกครั้ง


วิธีใช้งาน Service Monitor ใน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี Update DirectAdmin

คุณสามารถ Update DirectAdmin ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีเพิ่ม Administrator User

คุณสามารถเพิ่ม Administrator User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail ของทุก User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน...

วิธี เปิด/ปิด Safe Mode ให้กับ Website

PHP Safe Mode เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยบน Shared Web Hosting ที่มีผู้ใช้หลายคนบน Server...

วิธีการโอนย้าย User ระหว่าง Reseller

คุณสามารถโอนย้าย User ระหว่าง Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...