วิธีใช้งาน Service Monitor

คุณสามารถใช้งาน Service Monitor ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดัง


1. คลิกที่ Service Monitor

วิธีใช้งาน Service Monitor ใน Directadmin Control Panel2. คุณสามารถเข้าไปจัดการกับ Service Monitor ได้ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดของ Service ดังนี้
- clamd คือ โปรแกรม antivirus
- directadmin คือ โปรแกรมควบคุม User บน Server สำหรับให้บริการ Web Hsoting
- dovecot คือ โปรแกรมสำหรับให้ user login เข้าใช้บริการอีเมลล์จากภายนอก เช่น outlook tablet โทรศัพท์มือถือ
- exim คือ โปรแกรมจัดการ การรับ-ส่งอีเมลล์
- freshcalm ทำการสแกนไวรัส
- httpd ทำหน้าที่ web server
- mysqld ทำหน้าที่ ฐานข้อมูล
- named ทำหน้าที่ DNS Management
- proftpd ทำหน้าที่ FTP เพื่อ Upload หรือ Download File
- sshd ทำหน้าที่ remote login เพื่อเข้าควบคุมเครื่อง


หมายเหตุ : ก่อนที่จะ Start หรือ Restart Service คุณควรที่จะคลิกที่ Stop Service ก่อนทุกครั้ง


วิธีใช้งาน Service Monitor ใน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี เปิด/ปิด PHP ให้กับ Website

หากคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์ใดใช้งาน PHP ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือการกำหนด...

วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail ของทุก User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี เปิด/ปิด Safe Mode ให้กับ Website

PHP Safe Mode เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยบน Shared Web Hosting ที่มีผู้ใช้หลายคนบน Server...

วิธีสร้าง Reseller User

คุณสามารถสร้าง Reseller User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...