วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Package

คุณสามารถสร้างและจัดการ Web Hosting Package ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Add Package

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Packageใน Directadmin Control Panel2. ระบุค่าและกำหนดค่าต่างๆตามที่คุณต้องการ

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Packageใน Directadmin Control Panel


แนะนำ : ไม่ควรให้เปิดการใช้งาน Cron Jobs และ DNS Control กับ User ทั่วไป3. ระบุชื่อ Package จากนั้นคลิก Save

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Packageใน Directadmin Control Panel4. Packages จะถูกสร้างขึ้น ดังภาพ

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Packageใน Directadmin Control Panel

การลบ Packages

เลือก Packages ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Packageใน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller

คุณสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...