การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Mozilla Thunderbird


2. เลือก Tools บน toolbar และเลือก Account Setting

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple3. คลิก Account Actions ทางด้านล่าง จากนั้น เลือก Add Mail Account จากรายการ

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple4. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ จากนั้นคลิก Continue

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple5. Thunderbird จะระบุค่า E-mail ของคุณอัตโนมัติ


6. ถ้าการตั้งค่าของคุณผิดพลาด คลิก Edite ตรวจสอบ incoming server ระบุค่า POP เป็น 110 และ SMTP ระบุค่าเป็น 587

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple7. กลับไปที่หน้าจอ E-mail Setting และคลิก Manual Setup

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple8. ที่ Server Setting ตรวจสอบ Server Type ตั้งค่า POP Mail Server, Server Name ระบุค่า pop.your-domain.co.za และ User Name ใส่ E-mail เต็ม ระบุค่า Port เป็น 110

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple9. ติ๊ก Use secure authentication จากนั้นกด OK


10. คลิก Outgoing Server (SMTP) จากเมนูทางด้านซ้าย

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple11. ตรวจสอบ outgoing server (SMTP) เลือก account/e-mail address จากนั้นคลิก OK


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Mozilla Thunderbird จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...