วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Live Mail 2011


2. เลือก Acctount จาก menu bar จากนั้น เลือก Properties

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 20113. เลือก Server และตรวจสอบการตั้งค่า
- Incoming mail (POP3) : ระบุค่า pop.your-domain.com
- Outgoing mail (SMTP) : ระบุค่า smtp.your-domain.com
- User Name : ระบุบัญชี E-Mail แบบเต็ม ตัวอย่าง you@your-domain.com
- Password : ระบุรหัสผ่านที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail


4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณควรจะเหมือนดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นกด More Settings

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 20115. ตรวจสอบว่าได้เลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นคลิก OK

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 20116. เลือก Advanced tab


7. ตรวจสอบการตั้งค่า
- The Incoming server (POP) ระบุค่าเป็น 110
- The Outgoing server (SMTP) ระบุค่าเป็น 587

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Live Mail 20118. คลิก Apply จากนั้นคลิก OK


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...