การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2000


2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar จากนั้นเลือก Accounts

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20003. คลิก Add ที่อยู่ทางด้านขวามือ แล้วเลือกไปที่ Mail

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20004. ใส่ ชื่อ-นามสกุล ของคุณลงไปที่ช่อง Display name จากนั้นคลิกไปที่ Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20005. ใส่ Email Address จากนั้นคลิกไปที่ Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20006. เลือก POP3 ใน My Incoming mail server จากนั้นใส่ Email ของคุณลงใน Incoming mail server และ Outgoing mailer server ตรวจสอบ Email ของคุณให้ถูกต้อง แล้ว คลิก ไปที่ Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20007. ใส่ Account name และ Password จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20008. เลือกไปที่ Connect using my local area network (LAN) จากนั้น คลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 20009. ทำตามคำแนะนำการเชื่อมต่อของคุณ (ถ้ามี) จากนั้น คลิก Next และ Finish

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200010. เลือกที่เมนู Tool แล้วเลือกไปที่ Accounts

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200011. เลือก Email ของคุณ จากนั้นคลิก Properties ด้านขวามือ

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200012. เลือก Servers ทางด้านบน ตรวจสอบ Email ของคุณให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกที่ Settings ทางด้านขวาล่าง

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200013. ติ๊กที่ Use same settings as my incoming mail server แล้ว คลิก ที่ OK

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200014. เลือกที่ Advanced ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 200015. คลิกไปที่ OK, Next จากนั้น คลิก Finish


หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2000

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...