วิธีใช้งาน Crontab (Cron Jobs) บน Linux Server

Crontab คือคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นมากในการที่จะต้องสั่งงานบางอย่างซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง อาจจะเป็นทุกๆ ชั่วโมง ทุกๆ วัน หรือ ทุกๆ เดือน เช่นการสั่งให้ Server ทำ Backup ทุกๆ สัปดาห์


คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้
#crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่มคำสั่งลงไปในนี้เลย)
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
#crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
#crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ละคน


เมื่อเรียกคำสั่งตามข้างบนแล้ว crontab จะเข้าสู่ระบบการ กำหนด หรือแก้ไข ซึ่งการกำหนด หรือแก้ไขนี้จะเหมือนกับการใช้งาน vi


รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields ดังนี้
1 = minute มีค่า 0 - 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
2 = hour มีค่า 0 - 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
3 = day มีค่า 1 - 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
4 = month มีค่า 1 - 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
5 = weekday มีค่า 0 - 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ


โดยสามารถจำเป็นรูปแบบง่ายได้ดังนี้
* * * * * command to be executed
- - - - -
| | | | |
| | | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
| | | ------- Month (1 - 12)
| | --------- Day of month (1 - 31)
| ----------- Hour (0 - 23)
------------- Minute (0 - 59)


เริ่มเพิ่ม Cron Jobs โดยใช้คำสั่ง
crontab -e


จากนั้นเพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ได้เลย
1 2 3 4 5 /path/to/script.sh


ยกตัวอย่างคำสั่ง Crontab รูปแบบต่างๆ


การสั่งให้ /path/to/command ทำงานเมื่อเวลาผ่านไป 5นาที หลังเที่ยงคืน ในทุกๆ วัน
5 0 * * * /path/to/command


การสั่งให้ /path/to/script.sh ทำงานเวลา 14.25น. ของวันที่ 1 ในทุกๆ เดือน
15 14 1 * * /path/to/script.sh


การสั่งให้ /scripts/phpscript.php ทำงานเวลา 22.00น. ในทุกๆ วัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์
0 22 * * 1-5 /scripts/phpscript.php


โดยปกติแล้วเมื่อ Cron Jobs ทำงานระบบจะส่ง E-Mail เพื่อแจ้งให้ Server Admin หรือ User ที่ตั้ง Cron Jobs ทราบว่า Cron Jobs ทำงานเรียบร้อยหรือติดปัญหาอย่างไร


หากต้องการให้ Cron Jobs ส่ง E-Mail ไปยังบัญชีที่เราตั้งค่าไว้เราสามารถเพิ่มคำสั่งได้ดังนี้
MAILTO="admin@domain.com"
0 3 * * * /root/backup.sh


หากเราไม่ต้องการให้ระบบส่ง E-Mail เราสามารถตั้งค่า Cron Jobs ได้โดยเพิ่ม /dev/null 2>&1 ตามหลัง command ที่จะสั่งให้ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น
0 1 5 10 * /path/to/script.sh >/dev/null 2>&1


ทำการ save แล้วสั่ง
/etc/init.d/crond restart

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ติดตั้ง Proxy Server โดย Squid บน CentOs

Proxy Server คืออะไร ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ...

วิธีตรวจสอบว่า Server โดนโจมตีหรือไม่

การตรวจสอบว่าเราถูกโจมตีหรือไม่ผ่านคำสั่ง netstat หลายๆ คนคงรู้วิธีใช้งาน netstat กันบ้างแล้ว...

การติดตั้ง pptpd VPN บน Centos5

1. Install PPP ต้องเป็น ppp เวอร์ชั่น 2.4.4 ขึ้นไปนะครับ # yum install ppp   2. Install...

วิธีแก้ปัญหา IPv6 sending guidelines ของ Gmail

ช่วงเปลี่ยนผ่านของ IPv4 ไป IPv6 นี้ admin หลายท่านคงอาจพบปัญหากับการส่ง Mail ไปยัง Gmail...

วิธีตรวจสอบ PHP Version

การตรวจสอบ PHP Version คือการตรวจสอบข้อกำหนดของ PHP Version ที่เราให้บริการนั้นตรงกับ Scrip...