วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ
หากมี การตั้งค่า reverse proxy ไว้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับ Server ที่มีการใช้งาน NginX Squid หรือ Varnish

ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้โดยดาวน์โหลด mod ลองมาก่อนครับ
wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar xzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
apxs -cia mod_rpaf-2.0.c

จากนั้นแก้ไขไฟล์
nano -w /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

โดยเพิ่มคำสั่งนี้ไว้ท้ายไฟล์ครับ
LoadModule rpaf_module /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so

<IfModule mod_rpaf-2.0.c>

RPAFenable On

RPAFsethostname On

RPAFproxy_ips *ใส่ IP ของ Server ที่นี่ครับ*

RPAFheader X-Forwarded-For

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4 ขึ้นไป

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...

วิธีการเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH...

การติดตั้ง XCache ให้กับ Apache

XCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server...