วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ
หากมี การตั้งค่า reverse proxy ไว้ เหมาะสำหรับติดตั้งกับ Server ที่มีการใช้งาน NginX Squid หรือ Varnish

ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้โดยดาวน์โหลด mod ลองมาก่อนครับ
wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar xzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
apxs -cia mod_rpaf-2.0.c

จากนั้นแก้ไขไฟล์
nano -w /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

โดยเพิ่มคำสั่งนี้ไว้ท้ายไฟล์ครับ
LoadModule rpaf_module /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so

<IfModule mod_rpaf-2.0.c>

RPAFenable On

RPAFsethostname On

RPAFproxy_ips *ใส่ IP ของ Server ที่นี่ครับ*

RPAFheader X-Forwarded-For

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การติดตั้ง XCache ให้กับ Apache

XCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server...

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4 ขึ้นไป

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...

วิธีการเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH...