Articles

 Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php

ให้สร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ข้อความด้านล่างนี้ลงไปครับ จากนั้นนำไฟล์นี้ไปวางไว้ที่ public_html...

 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันไวรัสประเภทสปายแวร์ และมัลแวร์...

 วิธียกเลิกการตั้งค่าความปลอดภัยของ Apache Mod Rewrite

หากคุณประสบปัญหาเว็บไซต์ทำงานผิดปกติ สาเหตุอาจเป็นเพราะ Script...

 วิธีเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน

คุณสามารถเปิดการใช้งาน SSL Certficate สำหรับโดเมน ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...

 เพิ่มความปลอดภัย Website Joomla ด้วยการเปลี่ยน Username Admin

ปกติแล้วค่ามาตรฐานของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด Administrator ของ Joomla จะเป็น username : admin...

 เพิ่มความปลอดภัยให้กับ Website Joomla ของคุณ

เปลี่ยน Database Prefix ก่อนการติดตั้งให้เปลี่ยน Database Prefix จาก jos_...

 เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

Joomla เป็น Opensource CMS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้ตกเป็นเป้าของผู้ไม่ประสงค์ดี...