วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain ใน Wordpress

การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ หรือทำการย้าย Wordpress ไปยัง URL ใหม่ หรือย้ายไปยัง Directory ใปหม่หรือ Sub-Domain ใหม่ถือว่าทุกกรณีเป็นการเปลี่ยนชื่อ URL หรือชื่อโดเมนครับ

ปกติเมื่อทำการโอนย้าย File และ Database แล้วเว็บไซต์จะทำงานผิดปรกติทันที โดยมากอาการที่พบคือเปิดเว็บไม่ได้เจอหน้าจอสีขาวล้วนไปเลย หากเปิดได้ URL ที่คลิกในหน้าเว็บก็จะถูก Link ไปยัง Domain เดิม หรือ URL เดิม รวมไปถึงไม่สามารถ Login หน้า wp-admin เพื่อเข้าตั้งค่า wordpressได้

วิธีการแก้ไขสามารถทำได้ดังนี้

* วิธีการนี้บางจุดเป็นการส่งข้อมูลเข้ายังฐานข้อมูลโดยตรง ก่อนเริ่มกรุณาทำ Backup ไว้ก่อนเพิ่อความปลอดภัย

1. ทำการระบุชื่อโดเมนใหม่ในไฟล์ wp-config.php โดยการเพิ่ม code 2 บรรทัดนี้ลงไป (แทน newdomain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ใหม่นะครับ)

define('WP_HOME','http://newdomain.com');
define('WP_SITEURL','http://newdomain.com');

ยกตัวอย่างหากติดตั้ง Wordpress ไว้ที่ Domain หลัก คือเปิดเว็บมาเจอ Wordpress เลย
ไฟล์ wp-config.php จะอยู่ที่ /home/user/domains/yourdomain.com/public_html/wp-config.php

2. ทำการระบุชื่อโดเมนใหม่ในไฟล์ functions.php โดยการเพิ่ม code 2 บรรทัดนี้ลงไป (ที่บรรทัดแรกจะพบ "<?php" ให้เว้นลงมา 1 บรรทัดแล้วใส่ต่อลงมาเลย)

update_option('siteurl','http://newdomain.com');
update_option('home','http://newdomain.com');

ยกตัวอย่างหากเราใช้ Theme หลักชื่อ twentyfifteen
ไฟล์ functions.php จะอยู่ที่ /home/user/domains/yourdomain.com/public_html/wp-content/themes/twentyfifteen/functions.php

* ในกรณีที่ใน themes ทีใช้งานไม่มีไฟล์ functions.php ให้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่วางไว้ในแฟ้ม themes นั้นๆ แล้วใส่ code ดังนี้

<?php
update_option('siteurl','http://newdomain.com');
update_option('home','http://newdomain.com');
?>

3. เมื่อทำข้อ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้วขณะนี้จะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้แล้วครับ แต่รูปภาพ vdo หรือไฟล์จะ Media Library บางตัวอาจยังไม่แสดงผลหรือทำงานไม่สมบูรณ์ Link บางตัวในบทความอาจยังมีชื่อโดเมนเด่าติดอยู่ วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยใช้ plugin ชื่อ better search replace (หรือตัวอื่นก็ได้ครับที่ทำหน้าที่คล้ายกัน)
https://wordpress.org/plugins/better-search-replace/

เมื่อติดตั้งและเปิดใช้งาน plugin เรียบร้อย จาก Wordpress Dashboard ให้คลิกที่ Menu Tools และเลือก Better Search Replace

ที่หน้าเครื่องมือนี้ให้ใส่ช่อง Search for เป็นชื่อโดเมนเดิม และ Replace With เป็นชื่อโดเมนใหม่ จากนั้นคลิก Run ปุ่มสีฟ้า รอจนกระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์อีกครั้งครับ

  • 10 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

แก้ปัญหา WP SuperCache ขึ้น File name too long

หากพบปัญหา wp-supercache เกิด error เนื่องจาก URL permalink เป็นภาษาไทยยาวจน wp-supercache...

วิธีการติดตั้ง Wordpress

Wordpress คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง...

วิธีการเปลี่ยน Wordpress Theme

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะหา Theme สวยๆ มาใช้งานได้จากไหน คุณสามารถหา Wordpress Theme ฟรี สวย...

วิธีการติดตั้ง WordPress ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง WordPress ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...

วิธีเปลี่ยน URL ของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ

PP Auto Thai URL เป็นปลั๊กอินที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress ภาษาไทย...