วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

ownCloud เป็นระบบเก็บข้อมูลขององค์กรไว้บน Server ของคุณ ใช้งานผ่าน Web Browser สามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac OSX, iOS และ Android คุณสามารถเรียนรู้การใช้งาน ownCloud เบื้องต้นได้ดังนี้


การ Upload Files


1. คลิกที่ปุ่ม Upload

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการอับโหลด

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

การ Download Files


เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด จากนั้นคลิก Download

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

การแชร์ไฟล์ภายในองค์กร


1. คลิกที่ Shared

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น2. ระบุ Users หรือ Groups ที่ต้องการแชร์ พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้แชร์ไฟล์หรือแก้ไขไฟล์ได้

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

การแชร์ไปยังบุคคลภายนอกหรือการสร้าง Public Link


1. คลิกที่ Shared

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น2. ติ๊กเลือก Share link คุณสามารถกำหนด Password หรือระยะเวลาที่อนุญาติให้ดาวน์โหลดได้

วิธีใช้งาน ownCloud เบื้องต้น

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การติดตั้ง ownCloud ด้วยระบบติดตั้ง script อัตโนมัติ

ownCloud เป็น Cloud Storage ที่ทำงานคล้ายกับ Dropbox, Google Drive สนับสนุนการใช้งานผ่าน Web...

วิธีสร้าง Group ให้กับ บัญชีผู้ใช้งาน ownCloud

การสร้าง Group ให้กับ บัญชีผู้ใช้งาน ownCloud...

วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน ownCloud

คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้อย่างอิสระ โดยปริมาณพื้นที่การใช้งานขึ้นอยู่กับ Disk Quota...

การติดตั้ง และใช้งาน ownCloud Desktop Client

ownCloud Desktop Client คือโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ownCloud...

วิธีแก้ไขปัญหาลบ User และ Group ไม่ได้ใน Owncloud

การใช้งาน Owncloud หากพบปัญหาไม่สามารถลบ Users หรือ Groups ที่ไม่ต้องการออกจาก Owncloud ได้...