Articles

 การตรวจสอบฐานข้อมูลด้วย Slow query log

วิธีการนี้มีประโยชน์ สำหรับตรวจสอบว่ามี ฐานข้อมูลไหนบ้างใน Server ที่มีการ query...

 การตั้งค่า charset มาตรฐานให้ MySQL

ค่ามาตรฐาน Charset ของ MySQL ที่กำหนดมาให้หากเราไม่ตั้งค่าอะไรจะมีค่าเป็น latin1 ครับ...

 วิธี Import และ Export Database ผ่าน ssh

หากคุณมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถ Import และ Export Database ผ่าน phpmyadmin ได้ การเลือก...

 วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูล MySQL แบบอัตโนมัติ

MySQL Database เมื่อใช้งานไปนานๆ อาจมีตารางที่เสียหายโดยไม่รู้ตัว ทำให้ฐานข้อมูลทำงานช้า และ...