การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. จากหน้า Home Screen หรือหน้า Appication Menu ให้เลือก Mail2. หากคุณยังไม่เคยตั้งค่า Email ใดๆ กับอุปกรณ์นี้ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 หากคุณเคยตั้งค่า Email บัญชีอื่นๆ แล้ว คุณจะพบหน้าจอคล้ายๆ กับรูปนี้ ให้คุณเลือกที่ Menu3. เลือกที่ More4. เลือกที่ New Account5. เลือก Other (POP3/IMAP)6. เลือก Manual Setup7. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า สำหรับ Incoming Server ให้ตรงกับรายละเอียดการตั้งค่าของบัญชี Email ของคุณ จากนั้น เลือก Next
- ระบุ Port ที่เราให้บริการ คือ 1438. กรอกรายละเอียดการตั้งค่า สำหรับ Outgoing Server ให้ตรงกับรายละเอียดการตั้งค่าของบัญชี Email ของคุณ จากนั้น เลือก Next
- ระบุ Port ที่เราให้บริการ คือ 259. ระบุรายละเอียดชื่อเรียกบัญชี Email และชื่อที่จะแสดงให้ผู้รับปลายทางสำหรับ Email นี้ของคุณ จากนั้นเลือก Finish Setup เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...