ปัญหา ภาษาไทย ของ php-nuke อ่านไม่ออกเป็น ?????????

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่อง จาก mysql ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 4.1 เป็น ต้นมาได้ กำหนด ให้ ต้องระบุภาษา ในการเก็บ ข้อมูล ที่ เป็น อักษร หรือ ข้อความ
ดังนั้น ถ้าเราใช้โค้ดโปรแกรม เก่าๆ เค้าไม่ได้ เขียนเพื่อ รอง รับ ตรงนี้ไว้ ก็ จะเกิด ปัญหา ดังที่ เห็น
ต่อไป มาดู ทางแก้
คือ เพิ่ม สองบรรทัดนี้ลงในไฟล์ /db/db.php

$db->sql_query('SET NAMES tis620');
$db->sql_query('SET character_set_results=tis620');

ประมาณบรรทัดที่ 76
จะได้ โค้ด ไฟล์ db.php ประมาณนี้

$db = new sql_db($dbhost, $dbuname, $dbpass, $dbname, false);

$db->sql_query('SET NAMES tis620');
$db->sql_query('SET character_set_results=tis620');

if(!$db->db_connect_id) {

จากนั้นทดสอบดูอีกครั้งครับ จะพบว่า อักขระที่อ่านไม่ออกจะหายไปแล้วครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article