การใช้คำสั่ง tar ของ linux เพื่อ บีบอัดไฟล์ แตกไฟล์

tar เป็นคำสั่งใน linux ที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์หรือไดเรกทอรีให้เป็นไฟล์เดียว ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง. สามารถ ย้ายไฟล์ไปไหนมาไหนได้สะดวก

tar -cvf filename.tar dirname1 dirname2

cf คือ create archive การ สร้างไฟล์ที่จะเก็บ ไฟล์ต่างๆเข้าด้วยกัน
v คือ vision ให้เห็นรายละเอียดของการทำงานของ tar ออกทางหน้าจอ terminal

filename.tar คือ ชื่อไฟล์ที่ต้องการรวม
dirname1, dirname2 คือ เป็นการระบุไดเร็กทอรี่ที่ต้องการรวม จะใส่เป็นชื่อไฟล์ก็ได้

ถ้าเราต้องการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลงด้วย ให้ใช้คำสั่ง

tar cvfz filename.tar.gz dirname

z คือ การบีบอัดไฟล์เป็นชนิด gzip
filename.tar.gz คือ ชื่อไฟล์ที่เป็นชนิด gzip หลังจากการบีบอัดเรียบร้อยแล้ว

ส่วนการบีบอัดแบบ bzip2 ใช้ j เพิ่มเข้าไปในคำสั่ง
tar cvfj filename.tar.bz2 dirname1

j คือ การบีบอัดไฟล์เป็นชนิด bzip2
filename.tar.bz2 คือ ชื่อไฟล์ที่เป็นชนิด bzip2 หลังจากการบีบอัดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการแตกไฟล์ให้ใช้คำสั่ง

#แบบ .gz
tar xvfz filename.tar.gz

# แบบ .bz2
tar xvfj filename.tar.bz2

ถ้าต้องกำหนดไดเรกทอรี่ปลายทางของไฟล์ที่จะแตกไป ให้ใช้ -C เพื่มเข้าไป
tar xvfz filename.tar.gz -C /usr/local/destination_of_tar

ไฟล์ที่แตกเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ใน "/usr/local/destination_of_tar"

ที่มาจาก : http://bmazahiro.wordpress.com

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีค้นหา File ขนาดใหญ่ใน Linux Server

Server Admin หลายท่านคงเคยเจอปัญหา File ขนาดใหญ่ที่บางครั้งอาจซ่อนอยู่ใน Directory ของ User...