ขั้นการโอนย้ายโดเมน .th มาใช้บริการกับเรา

ขั้นตอนนี้สำหรับการโอนย้ายโดเมนที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้เท่านั้น co.th | in.th | ac.th | go.th | net.th | or.th | mi.th | ภาษาไทย.th | .ไทย 


โดยจะเป็นการโอนย้ายบริการโดเมนเนมมาใช้บริการกับเรา (โฮสอะตอม)


เนื่องจากปัจจุบันองกรณ์ที่ดูแลโดเมนหลักของไทยจากการแต่งตั้งของ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) นั้นคือบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด แห่งเดียวทำให้ขั้นตอนการโอนย้าย โดเมน ค่อนข้างแตกต่างจากการโอนย้ายโดเมนทั่วไปแบบที่ต้องใช้ EPP Code หรือ Secret Code ครับ 


การโอนย้ายมีขั้นตอนดังนี้

- แจ้งผู้ให้บริการโดเมนเดิมให้ทำการ ปลด Lock โดเมนสำหรับโอนย้าย

- นำส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของโดเมน* ให้เราทางแฟกซ์หรือ อีเมล โดยเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับบนเอกสารดังนี้


"ต้องการโอนย้ายบริการโดเมนเนม (ระบุชื่อโดเมนของท่าน) มายังความดูแลของ hostatom/101"


ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการโอนย้ายจำแนกตามนามสกุลโดเมน

.in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( ตัวอย่างเอกสาร )

.co.th สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ( ตัวอย่างเอกสาร1 ) ( ตัวอย่างเอกสาร2 ) เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

.ac.th สำหรับโรงเรียน และสถานศึกษา ( ตัวอย่างเอกสาร )

.or.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( ตัวอย่างเอกสาร )

.go.th สำหรับหน่วยงานราชการ ( ตัวอย่างเอกสาร )

.net.th สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม ( ตัวอย่างเอกสาร )

.mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร ( ตัวอย่างเอกสาร  )


หมายเหตุ : เมื่อเราได้รับเอกสารแล้ว หากเอกสารถูกต้องขั้นตอนการโอนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การยืนยัน RAA verification mail

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN)...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

ข้อควรรู้ก่อนจดโดเมน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน - ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนครับ เพราะเมื่อ...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....