วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump

หากท่านกำลังประสพปัญหามีไฟล์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดหลายร้อย Megabyte ไม่สามารถ Import เข้าไปยังฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin ได้ สามารถทำได้ดังนี้ครับ


1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี phpMyAdmin และคลิก เข้าสู่ระบบ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump2. เลือกฐานข้อมูลสำหรับการ Export ฐานข้อมูล

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump3. คลิกเมนู Export

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump4. ดำเนินการ Export ฐานข้อมูล (ที่มีขนาดใหญ่) ออกมาเป็นไฟล์ ***.sql แล้วดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องก่อนครับ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump5. ให้เข้าไปสร้าง ตางรางฐานข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อรอ Import ฐานข้อมูลของคุณ
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump6. เข้าไป Download BigDump จาก URL ด้านล่างนี้ครับ
http://www.ozerov.de/bigdump/

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump7. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะได้ไฟล์ bigdump.zip ให้ทำการแตกไฟล์ออกมาครับ จะพบ folder bigump พร้อม ไฟล์ bigdump.php ข้างใน

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump8. ใช้ text editor แก้ไขไฟล์ bigdump.php โดยค้นหาและระบุข้อมูลฐานข้อมูลใหม่ที่ท่านได้สร้างในข้อที่ 5


9. ค้นหา และแก้ไข Charset เพื่อตั้งค่า Charset ของฐานข้อมูลที่ต้องการ Import เข้าไป
ขอยกตัวอย่างว่าเป็น utf8
$db_connection_charset = 'utf8';
(ให้ระบุตาม Charset ของฐานข้อมูลที่ท่าน Export ออกมาในข้อ 4.)


วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump10. อัพโหลด Folder bigdump ขึ้นไปยัง Hosting ของคุณ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump11. อัพโหลดไฟล์ Database ขนาดใหญ่ที่มีปัญหาไม่สามารถ Import ได้จากข้อ 4. ไปวางไว้ใน Folder bigdump

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump12. ทำการเรียกไฟล์ bigdump.php และคลิกที่ Start Import

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump13. เสร็จสิ้นการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump14. เพื่อความปลอดภัยกรุณาลบไฟล์ฐานข้อมูล และ Script BigDump ทั้งหมดออกจากระบบทันทีหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อบแล้ว

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การทำ Index Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วของฐานข้อมูล

การทำ Index ฐานข้อมูลเป็นการทำดัชนีของข้อมูล ฐานข้อมูลที่เราทำ Index...

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากๆ อาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้าง...

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin

ฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมากๆ อาจจะมีอาการอ่านข้อมูลช้าบ้าง เข้าถึงข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้าง...

วิธีการตรวจสอบฐานข้อมูล

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลือนตาราง ตาารางฐานข้อมูลล็อค...

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...