วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump

หากท่านกำลังประสพปัญหามีไฟล์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดหลายร้อย Megabyte ไม่สามารถ Import เข้าไปยังฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin ได้ สามารถทำได้ดังนี้ครับ


1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี phpMyAdmin และคลิก เข้าสู่ระบบ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



2. เลือกฐานข้อมูลสำหรับการ Export ฐานข้อมูล

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



3. คลิกเมนู Export

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



4. ดำเนินการ Export ฐานข้อมูล (ที่มีขนาดใหญ่) ออกมาเป็นไฟล์ ***.sql แล้วดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องก่อนครับ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



5. ให้เข้าไปสร้าง ตางรางฐานข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อรอ Import ฐานข้อมูลของคุณ
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



6. เข้าไป Download BigDump จาก URL ด้านล่างนี้ครับ
http://www.ozerov.de/bigdump/

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



7. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะได้ไฟล์ bigdump.zip ให้ทำการแตกไฟล์ออกมาครับ จะพบ folder bigump พร้อม ไฟล์ bigdump.php ข้างใน

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



8. ใช้ text editor แก้ไขไฟล์ bigdump.php โดยค้นหาและระบุข้อมูลฐานข้อมูลใหม่ที่ท่านได้สร้างในข้อที่ 5


9. ค้นหา และแก้ไข Charset เพื่อตั้งค่า Charset ของฐานข้อมูลที่ต้องการ Import เข้าไป
ขอยกตัวอย่างว่าเป็น utf8
$db_connection_charset = 'utf8';
(ให้ระบุตาม Charset ของฐานข้อมูลที่ท่าน Export ออกมาในข้อ 4.)


วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



10. อัพโหลด Folder bigdump ขึ้นไปยัง Hosting ของคุณ

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



11. อัพโหลดไฟล์ Database ขนาดใหญ่ที่มีปัญหาไม่สามารถ Import ได้จากข้อ 4. ไปวางไว้ใน Folder bigdump

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



12. ทำการเรียกไฟล์ bigdump.php และคลิกที่ Start Import

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



13. เสร็จสิ้นการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump

วิธีการ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย BigDump



14. เพื่อความปลอดภัยกรุณาลบไฟล์ฐานข้อมูล และ Script BigDump ทั้งหมดออกจากระบบทันทีหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อบแล้ว

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการกู้คืนฐานข้อมูล

หากคุณพบว่าฐานข้อมูลคุณมีปัญหา...

วิธีการลบฐานข้อมูล

คุณสามารถลบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

ขั้นตอนการอนุญาติให้เชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอกได้

เนื่องจากเรามีการบล็อคการเชื่อมต่อที่เข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอก...

วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล

บางครั้งฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก และมีขนาดใหญ่ก็อาจบันทึกข้อมูลเลือนตาราง ตาารางฐานข้อมูลล็อค...

การทำ Index Database เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเร็วของฐานข้อมูล

การทำ Index ฐานข้อมูลเป็นการทำดัชนีของข้อมูล ฐานข้อมูลที่เราทำ Index...