การทำ 301 Redirect

วิธีนี้สำหรับท่านที่ต้องการย้ายที่อยู่ของ Website ไปยัง URL อื่นครับ เรียกง่ายๆ ว่าต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่น่าจะเข้าใจมากกว่า จริงๆ แล้วสามารถแก้ไขหน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับว่า ที่อยู่ของเว็บไซต์ใหม่ของท่านคืออะไร และสร้าง Link ไปหา แต่เรามีวิธีที่ดีกว่าครับโดยการ Redirect ผู้ชมเว็บไซต์ชื่อเดิมให้ไปชื่อใหม่เลยเราเรียกวิธีการนี้ว่าการทำ 301 Redirect ครับ


แต่จริงๆ แล้วประโยชน์ของการทำ 301 Redirect ไม่ไดมีเพียงแค่ส่งผู้ชมไปเว็บไซต์ใหม่แบบอัตโนมัติเท่านั้นครับ ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเช่น

- ไม่ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซ้ำกัน 2 เว็บไซต์ (Duplicated Content) ซึ่งไม่เป็นผลดีในสายตา Search Engine
- เว็บไซต์เดิมที่มีค่า PageRank อยู่แล้ว จะส่งผ่าน PageRank ไปยังเว็บไซต์ใหม่
- Link จากเว็บไซต์ภายนอกที่ Link เข้ามายังหน้าอื่นๆ นอกจาก หน้า Index จะถูก Redirect ไปยังเว็บไซต์ใหม่ ไม่เกิด Error 404 File Not Found


วิธีการก็ง่ายๆ ครับหลังจากท่านย้ายขอ้มูลไปยังเว็บไซต์ชื่อใหม่ทั้งหมดแล้วให้ทำการ

1. สร้างไฟล์ .htaccess

2. เพิ่ม Code ด้านล่างนี้เข้าไปครับ

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

3. สร้างไฟล์ index.html เปล่าๆ วางไว้เพื่อป้องกันการ Browse Directory ที่ท่านอาจเก็บหรือลบไฟล์เดิมไปแล้ว

4. อัพโหลดไฟล์ทั้งหมดนี้เข้าไปบน Directory หลักของเว็บไซต์ชื่อเก่าของท่าน (ถ้าเป็นระบบของเราก็วางไว้ใน Directory : public_html ครับ)

* เปลี่ยน http://www.newdomain.com ในข้อ 2 เป็นชื่อเว็บไวต์ใหม่ของคุณนะครับ
** ข้อ 3 จะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ แต่แนะนำให้ทำไว้มีเนื่องจากผลด้าน Security

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การทำ 301 Redirect สำหรับเปลี่ยน http เป็น https

การติดตั้ง ssl certificate บนเว็บไซต์ของคุณจะทำให้ Link การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนไปจาก http...

วิธีเพิ่ม memory_limit ให้กับ PHP ด้วยไฟล์ .htaccess

memory limit คือ การกำหนดขนาด memory ให้เพียงพอสำหรับการประมวลผลของ script ที่ใช้งาน...

วิธีสร้างหน้า Error 404 และอื่นๆ ในแบบของเราเอง

ก่อนอื่นสร้างไฟล์สำหรับแสดงผลเมื่อเกิด Error ในการเปิด Website ของคุณครับ...

วิธีเพิ่ม upload_max_filesize ให้กับ PHP โดยใช้ .htaccess

หลายคนพบปัญหาติด Limit ในการ Upload File ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจาก File...

การใช้ mod_rewrite เพื่อทำ url ภาษาไทย

เนื่องจาก url เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำ SEO มากๆ ในบางครั้งเมื่อเราต้องการทำ SEO keyword...