การสร้าง Nameserver

การสร้าง Nameserver กับ ResellerClub มีขั้นตอนดังนี้ครับ


1. Login เข้าสู่ Domain Control Panel ของเราที่ http://manage.hostatom.com2. กรอกชื่อโดเมนของคุณ ที่คุณต้องการสร้าง Nameserver แล้วเลือกบริการ Domain Registration Service ดังรูป3. เลือกตั้งค่า Child Name Servers4. ระบุ Nameserver ที่คุณต้องการ ตามด้วยเลข IP Address ของ Serverคลิก Save จากนั้นก็รอเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงครับ Nameserver ของคุณก็จะออนไลน์พร้อมใช้งานได้เลยทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการย้ายโดเมนใน Registrar เดียวกัน (DirectI Internet Solution)

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน โดย Registrar เดิมที่ใช้งานอยู่ต้องเป็น...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....