การสร้าง Nameserver

การสร้าง Nameserver กับ ResellerClub มีขั้นตอนดังนี้ครับ


1. Login เข้าสู่ Domain Control Panel ของเราที่ http://manage.hostatom.com2. กรอกชื่อโดเมนของคุณ ที่คุณต้องการสร้าง Nameserver แล้วเลือกบริการ Domain Registration Service ดังรูป3. เลือกตั้งค่า Child Name Servers4. ระบุ Nameserver ที่คุณต้องการ ตามด้วยเลข IP Address ของ Serverคลิก Save จากนั้นก็รอเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงครับ Nameserver ของคุณก็จะออนไลน์พร้อมใช้งานได้เลยทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....