วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Error Code x800ccc78 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจาก Outlook ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800ccc78 แจ้งในขณะที่พยายามส่งอีเมล์ออก สามารถแก้ไขได้ดังนี้


1. คลิกเมนู File และเลือก Account Settings

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc782. เลือก Email Account ที่มีปัญหา จากนั้นคลิกที่ Change

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc783. คลิกปุ่ม More Settings

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc784. คลิกที่แท็บ Outgoing Server

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc785. ติ๊กที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นคลิก OK

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตรวจสอบ E-Mail Header ของ E-Mail บน Microsoft Outlook

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล์ ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message...

ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2010

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2010 ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File...

ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File...

วิธีการตั้งค่า Hybrid E-mail Account กับ Hotmail

การ Hybrid Email Account กับ Hotmail คือการตั้งค่าการใช้งานบัญชี Email...

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อผู้รับเปิดอ่าน E-Mail ใน Microsoft Outlook

เป็นการตั้งค่าให้ Microsoft Outlook ตรวจสอบ E-mail ที่ส่งผ่าน Mail Server...