วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133

Error Code 0x800c0133 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจากไฟล์อีเมล์ใน Inbox มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดของ Outlook Express จึงทำให้ Outlook Express ไม่สามารถจัดการกับ Inbox ที่มีขนาดเกินได้ โดยไฟล์ที่เต็มนั้นมีนามสกุลของไฟล์เป็น .dbx เช่น Inbox.dbx นั้นจะจำกัดอยู่ที่ 2 กิกะไบต์ เมื่อไฟล์เต็มแล้วจะทำให้ไม่สามารถรับอีเมล์ใหม่ๆเข้ามาได้อีก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้


วิธีที่ 1. บีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้มีขนาดเล็กลง (Compact Folder)


คลิกที่เมนู File และเลือก Folder จากนั้นคลิกที่ Compact All Folders

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133วิธีที่ 2. ย้ายอีเมล์ของเราไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์อื่น เนื่องจากไฟล์ Inbox ของเราเต็มแล้ว เราจึงต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บอีเมล์ในโฟลเดอร์ Inbox ที่อาจจะเก่าแล้วเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นั้น
- คลิ๊กขวาที่ Local Folders > New Folder
- สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเช่น 2013 เพื่อไว้เก็บอีเมลล์เก่าๆของปี 2013
- ย้ายอีเมลล์เก่าๆของปี 2013 ไปไว้ในโฟลเดอร์ 2013

เท่านี้ขนาดไฟล์ของโฟลเดอร์ Inbox ก็จะเล็กลง

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2010

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2010 ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File...

วิธีการตั้งค่า Hybrid E-mail Account กับ Gmail

การ Hybrid Email Account กับ Gmail คือการตั้งค่าการใช้งานบัญชี Email...

การตรวจสอบ E-Mail Header ของ E-Mail บน Microsoft Outlook

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล์ ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message...

วิธีการตั้งค่า Hybrid E-mail Account กับ Hotmail

การ Hybrid Email Account กับ Hotmail คือการตั้งค่าการใช้งานบัญชี Email...

ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File...