วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133

Error Code 0x800c0133 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจากไฟล์อีเมล์ใน Inbox มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดของ Outlook Express จึงทำให้ Outlook Express ไม่สามารถจัดการกับ Inbox ที่มีขนาดเกินได้ โดยไฟล์ที่เต็มนั้นมีนามสกุลของไฟล์เป็น .dbx เช่น Inbox.dbx นั้นจะจำกัดอยู่ที่ 2 กิกะไบต์ เมื่อไฟล์เต็มแล้วจะทำให้ไม่สามารถรับอีเมล์ใหม่ๆเข้ามาได้อีก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้


วิธีที่ 1. บีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้มีขนาดเล็กลง (Compact Folder)


คลิกที่เมนู File และเลือก Folder จากนั้นคลิกที่ Compact All Folders

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133วิธีที่ 2. ย้ายอีเมล์ของเราไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์อื่น เนื่องจากไฟล์ Inbox ของเราเต็มแล้ว เราจึงต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บอีเมล์ในโฟลเดอร์ Inbox ที่อาจจะเก่าแล้วเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นั้น
- คลิ๊กขวาที่ Local Folders > New Folder
- สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเช่น 2013 เพื่อไว้เก็บอีเมลล์เก่าๆของปี 2013
- ย้ายอีเมลล์เก่าๆของปี 2013 ไปไว้ในโฟลเดอร์ 2013

เท่านี้ขนาดไฟล์ของโฟลเดอร์ Inbox ก็จะเล็กลง

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี Restore E-Mail ใน Microsoft Outlook

การ Restore ข้อมูล เป็นการนำไฟล์ที่ได้ทำการ Backup...

วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Error Code x800ccc78 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจาก Outlook ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อผู้รับเปิดอ่าน E-Mail ใน Microsoft Outlook

เป็นการตั้งค่าให้ Microsoft Outlook ตรวจสอบ E-mail ที่ส่งผ่าน Mail Server...

ขั้นตอนการบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2003

คุณสามารถบีบอัดไฟล์อีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2003 ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู File...

วิธี Backup E-Mail ใน Microsoft Outlook

การ Backup ข้อมูลมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเก็บรัการข้อมูล...