วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Softaculous Auto Installer

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ2. คลิก All Installations

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ3. คลิกปุ่ม Remove สำหรับสคริปต์ที่ต้องการลบ

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ4. คลิกที่ปุ่ม Remove Installation

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ5. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบสคริปต์

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ6. เสร็จสิ้นการลบสคริปต์ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้งสคริปต์อัตโนมัติ

วิธีลบ Script ที่ติดตั้งจากระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเข้าใช้งานระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถเข้าใช้งานระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel...