การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Control Panel

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Netfirms.ca ของคุณ จากนั้นคลิก Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca3. คลิกเมนู Domains และเลือก Domain Manager

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca4. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca5. คลิกแท็บ DNS

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca6. คลิกแท็บ NS Record

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca7. คลิกที่ปุ่ม Add

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca8. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Add

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca9. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.caเสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งาน

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การยืนยัน RAA verification mail

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN)...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....