การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกแท็บ Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี StarGate.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login to your domain account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com3. คลิกเมนู Domains และเลือก List Last 10

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com4. คลิกที่ Domain Name - Click To Manage สำหรับโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com5. ในส่วนของ Domain Registration-Order Details คลิกที่ Manage Child Name Server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com6. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ข้อควรรู้ก่อนจดโดเมน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน - ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนครับ เพราะเมื่อ...

วิธีการใช้ Domain Pointer ใน DirectAdmin Control Panel

Domain Pointer เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....