การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกแท็บ Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี StarGate.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login to your domain account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com3. คลิกเมนู Domains และเลือก List Last 10

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com4. คลิกที่ Domain Name - Click To Manage สำหรับโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com5. ในส่วนของ Domain Registration-Order Details คลิกที่ Manage Child Name Server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com6. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการใช้ Domain Pointer ใน DirectAdmin Control Panel

Domain Pointer เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...