การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกแท็บ Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี StarGate.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login to your domain account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com3. คลิกเมนู Domains และเลือก List Last 10

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com4. คลิกที่ Domain Name - Click To Manage สำหรับโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com5. ในส่วนของ Domain Registration-Order Details คลิกที่ Manage Child Name Server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com6. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....