การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DynaDot.com ของคุณ จากนั้นคลิก Sign in

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com3. ในส่วนของ Quick Links คลิกที่ Domain Names

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com4. คลิกเมนู Name Servers

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com5. ในส่วนของ Domain Name Servers ทำการคลิก Register a domain name server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com6. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

DynaDot.com7. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 -48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า...

วิธีการย้ายโดเมนใน Registrar เดียวกัน (DirectI Internet Solution)

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน โดย Registrar เดิมที่ใช้งานอยู่ต้องเป็น...

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....