การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com3. เลือก Manage Registered Domain Names. และคลิก Select

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com4. คลิกโดเมนที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com5. คลิก Register a Name Server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com6. กำหนดค่า Nemeserver 1 และคลิก Continue

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com7. กำหนดค่า IP Address และคลิก Add IP

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com8. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการใช้ Domain Pointer ใน DirectAdmin Control Panel

Domain Pointer เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก...