การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com3. เลือก Manage Registered Domain Names. และคลิก Select

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com4. คลิกโดเมนที่ต้องการ

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com5. คลิก Register a Name Server

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com6. กำหนดค่า Nemeserver 1 และคลิก Continue

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com7. กำหนดค่า IP Address และคลิก Add IP

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com8. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2


เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วงจรอายุของ Domain Name

  1. เริ่มจาก สถานะ Available สถานะนี้ คือ โดเมนเนมนี้ยังว่างอยู่...