การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Log in

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี NetworkSolutions.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com3. คลิกเมนู nsWebAddress และเลือก Manage Domain Names

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com4. ติ๊กเลือก Designated DNS และคลิก Apply Changes

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com5. ในส่วนของ Edit Domain Name Servers ทำการคลิก Move DNS

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com6. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก Move DNS

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com7. กำหนดค่าไอพีแอดเดรส จากนั้นคลิก Go

วิธีการสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.comเสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com...

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การยืนยัน RAA verification mail

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN)...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....