การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี MelbourneIT.com.au ของคุณ จากนั้นคลิก Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au2. ในส่วนของ My Purchases ทำการคลิก Manage Domain Names

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au4. ในส่วนของ Change Name Servers คลิกที่ Redelegate Domain Name

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Continue

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการใช้ Domain Pointer ใน DirectAdmin Control Panel

Domain Pointer เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

วงจรอายุของ Domain Name

  1. เริ่มจาก สถานะ Available สถานะนี้ คือ โดเมนเนมนี้ยังว่างอยู่...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....