การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิก Customer Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี 1and1.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com3. คลิก Manage Domains

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com4. ในส่วนของ Domain Overview ทำการคลิกที่ DNS

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com5. เลือกโดเมนเนมที่ต้องการ จากนั้นคลิก Next

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com6. ในส่วนของ Name Server Settings คลิกที่ Edit

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com7. เลือกเนมเซิฟเวอร์เป็น My name server และกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ
- กำหนดค่า Nameserver 1 ในช่อง Primary name server
- กำหนดค่า Nameserver 2 ในช่อง 1st secondary name server


จากนั้นคลิก OK

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com8. เสร็จสิ้นการตั้งค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก Go To Overview

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com9. คลิกที่ DNS

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com10. เลือกโดเมนเนม และคลิก Next

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com11. คุณจะได้ค่าเนมเซิฟเวอร์ดังภาพ

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 123-reg.co.uk ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า...