การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี StarGate.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login your domain account

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com3. คลิกเมนู Domains และเลือก List Last 10

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com4. คลิกที่ Domain Name - Click To Manage ของโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com5. คลิก Modify Name Server

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com6. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Submit

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 

StarGate.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...