การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ 000domains.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com2. คลิกที่แท็บ My Domains

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com3. ในส่วนของ Domains ทำการคลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com4. กำหนดค่า Nameserver ที่คุณต้องการ ดังภาพ และคลิก Add

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com5. กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Confirmation Email Address จากนั้นคลิกปุ่ม Continue

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com6. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นทำการคลิกที่ Back to Domain Information

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Domain หลักใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....