การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิก Manage Account

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com2. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ NetworkSolutions.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com3. ในส่วนของ Updates & Alerts ทำการคลิกที่เมนู nsWebAddress และเลือก Manage Domain Names

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com4. ทำเครื่องหมายติ๊กที่ Designated DNS จากนั้นคลิก Apply Changes

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com5. ในส่วนของ Move Domain Name Servers คลิกที่ปุ่ม Move DNS

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com6. กำหนดค่า Nameserver ที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Move DNS

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com7. ยืนยันการเปลี่ยน Nameserver โดยคลิกที่ปุ่ม Edit DNS

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com8. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

ข้อควรรู้ก่อนจดโดเมน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมน - ควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนครับ เพราะเมื่อ...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้...