การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ dotster.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com2. คลิกที่แท็บ My Domains

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com3. คลิกโดเมนเนมที่คุณต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com4. ในส่วนของ Name Servers ทำการคลิกที่ Update Name Servers

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com5. กำหนดค่า Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Add

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com6. กรอกอีเมลล์ในช่อง Confirmation Email Address และคลิก Continue

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com7. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก Back to Domain information

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ dotster.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ edotster.com


หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....