การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ enom.com จากนั้นคลิก Login

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com2. เลือก My Account จากนั้นในส่วนของ Account Highlights คลิกที่ Registered Domains

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com3. คลิก DNS Server Settings

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com4. กำหนด Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ และคลิก Save

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com5. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก OK

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.comWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Netfirms.ca ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...