การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ GoDaddy.com จากนั้นคลิก GO!

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com2. เลือก My Products และคลิกที่ Domain Manager

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com3. ในส่วนของ Domain ทำการเลือก Organize จากนั้นคลิกที่โดเมนเนมที่คุณต้องการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com4. คลิกที่ปุ่ม Manage

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com5. กำหนด Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ และคลิก OK

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com6. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก OK

วิธีการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com


หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DynaDot.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การ Back Order Domain

Back Order Domain คือการจองชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนแล้ว โดยจองไว้จนกว่า...

วิธีการใช้ Domain Pointer ใน DirectAdmin Control Panel

Domain Pointer เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก...