วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows

Cyberduck คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ผ่านโปรโตคอล FTP ไปยัง Server ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่นี่ http://cyberduck.io/ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้


1. เปิดใช้งานโปรแกรม Cyberduck

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows2. คลิกปุ่มเมนู Open Connection

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows3. กรอกรายละเอียดเพื่อเชื่อมต่อกับ Server ของคุณดังนี้
- กำหนดโปรโตคอลเป็น FTP(File Transfer Protocol)
- กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Server
- กำหนดค่า Port ในช่อง Port (โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Port 21)
- กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password


จากนั้นคลิก Connect

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows

หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Directory domains

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows5. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโดเมนของคุณ

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows6. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Directory public_html (ไฟล์ของเว็บไซต์ที่จะออนไลน์บนอินเตอร์เน็ทของคุณจะต้องถูกอัพโหลดไว้ที่ Directory นี้)

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows7. คลิกปุ่มเมนู Upload

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ Windows8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload และคลิก Choose ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์ไปยัง Server ของคุณ

วิธีการใช้งานโปรแกรม Cyberduck สำหรับ WindowsWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเพิ่ม และแก้ไข FTP Account

คุณสามารถสร้าง FTP Account เพื่อใช้ Upload และจัดการ File บน Server ได้ผ่านทาง DirectAdmin...

วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ Upload Files to Current Directory ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการสร้าง File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง File ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

วิธีการย้าย File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถย้าย File ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง...