วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3

คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิก Account and Social Network Settings และเลือก Account Settings

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP32. คลิกที่แท็บ Email และดับเบิลคลิก Account ที่คุณต้องการ

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP33. คลิก More Settings

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP34. คลิกที่แท็บ Advanced


5. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Leave a copy of messages on the server ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดการลบ Email ออกจาก server ได้ดังนี้
- Remove from server after___days : ต้องการลบ Email ออกจาก server หลังจากจำนวนวันที่คุณกำหนด
- Remove from server when deleted from "Deleted Items" : ต้องการลบ Email ออกจาก Server เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม Deleted เท่านั้น


จากนั้นคลิก OK

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...